Hälsorådgivning

Artärstelhet
Arteriografi - En validerad metod att mäta graden av artärstyvhet och motstånd i perifera kärl.

Det som man i dagligt tal kallar "åderförkalkning" är en process som fortskrider under lång tid. Så småningom kan den leda till livshotande komplikationer i form av hjärtinfarkt, stroke, m.m.

Det finns nu en metod att mäta artärstelhet, som ett mått på graden av "åderförkalkning" och också som ett sätt att mäta effekten av en behandling. Vid mätningen används en s. k. Arteriograf.

För dig, som patient, innebär det att du får en blodtrycksmanchett på armen. Du sitter lugnt och skönt i en vilostol och låter manchetten pumpas upp och ner några gånger. Därefter talar systemet om vilken grad av artärstelhet du har i aorta och de perifera artärerna.

I kombination med en analys av skador, orsakade av fria radikaler (en inflammatorisk process), ger arteriografimätningen besked om viktiga hot mot din hälsa.

Metoden används idag på flera svenska universitetssjukhus och har bedömts vara en "Golden Standard" av det Europeiska Hjärtläkarsällskapet.

(Mer information om Professor Dr Öckerman, finns i faktarutan längst ned på sidan.)

Fria radikaler 
text kommer

Antioxidanter
text kommer

Cancer stöd under och efter behandling
text kommer

Diabetes Typ 2
text kommer

Infektionskänslighet
Det är normalt med ca 2 infektioner per år hos en frisk person. för den känslige kan inträffa 4-12 eller fler, infektioner om året. Infektionerna kan vara långdragna och går aldrig riktigt gå över. Enligt professor Per Arne Öckermans erfarenhet ökar immuniteten ofta radikalt med antioxidantterapi. Förbättringen står i relation till höga doser antioxidanter.

Sjukdomstillstånd som saknar behandling 
text kommer

Faktaruta


Vem är professor Dr Per-Arne Öckerman?

Professor Per-Arne Öckerman är nu pensionerad från tjänst som professor och överläkare i klinisk kemi vid lasarettet i Lund. Han har genomfört ca 400 vetenskapliga arbeten, bl.a. fullständig analys av näringsinnehållet i laktovegetarisk kost och vegankost. Han har även studerat LCHF-kostens påverkan på kärlhälsa.

Dr Öckerman säger att vi vet en del om kostens betydelse för hälsan men det finns många kostinrikningar som fungerar. Den viktigaste faktorn som forskningen kan visa på är att äta endast 75% av vår förmåga. Detta har bekräftats när man studerat människor som levt på detta sätt i generationer t ex på Hokaido.

Mycket tidigt insåg han kostens och livsföringens avgörande betydelse.

Han medverkade redan för mer än 50 år sedan vid bildandet av Uppsala Hälsoklubb. Han erkänner Are Waerlands förmåga att träffa rätt även där forskningen på Waerlands tid ännu inte hade hunnit ikapp och han framhåller alltid den vegetariska kostens hälsovärde, numera med stabilt stöd av egen forskning och erfarenhet.

 

Aktuellt är hans utveckling av den mycket effektiva metodik för analys av skador på blodkroppar av fria radikaler som han använder vid sin unika antioxidantterapi.

Se vidare på hans webbplats: http://www.biomed-ockerman.com