Samtalsstöd


Psykoterapi
Om det har samlats på hög, många svåra händelser genom livet utan att någon egentlig bearbetning har skett, kan en till synes obetydlig händelse, bli det som får bägaren att rinna över.

Du kanske bär på besvikelser och har upplevt sorgliga händelser i livet. Kanske har du en gnagande känsla av misslyckande eller energilöshet. Du kanske lever med depression, ångest eller rädslor som begränsar. Då kan det behövas en längre tids psykoterapi för att få hjälp att avlasta dina besvikelser, hitta dina verkliga känslor och finna glädjen i ditt liv.

Krisbearbetning
Varje människa går igenom kriser under livets gång - det är en naturlig del i våra liv. Vi råkar ibland in i livssituationer där vara tidigare erfarenheter inte räcker för att vi ska kunna hantera det som sker. De fiesta kriser klarar vi oss igenom med hjälp av familj och vänner. Vi kan då gå vidare stärkta, med nya erfarenheter och sorgen sjunker sa småningom undan. 
Det kan ibland räcka med ett enstaka samtal eller en kortare tids regelbundna samtal for att kunna hitta nya redskap for att gå vidare i livet.

Beroende (Addiction)
Addiktologen kan hjälpa dig med alla typer av beroende. Addiktologi är läran om bindningar och deras lösning.

Bindningar kan vara av många slag t.ex. alkohol, medberoende, arbete, narkotika, mediciner, relationer, kriminalitet, sex, mat, spel, makt och kontroll, träning etc. Grundproblemet sitter inte i själva drogen (alkohol, arbete, etc) utan i själva relationen (bindningen) till drogen. Addiktologin vet vad ett hållbart tillfrisknande förutsätter och kan vara ditt stöd för att nå fram till ditt mål.